لیست قیمت

شرکت صنایع پلاستیک آریو،

 

دفتر فروش تهران:

میدان راه آهن – خیابان کارگر جنوبی – پاساژ گنجینه پلاک212   212ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

تلفن : 55482329 – 55482341 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

فاکس:55374739مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم


دفتر فروش شهریار :

شهریار – باغستان – شهرک بابا سلمان بلوار کلهر ممممممممممممممممممممممممممممممممممم

تلفن : 65734126 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

فاکس  65734509 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

کارخانه :

 تهران – جاده خاوران – بعد از پلیس راه شریف آباد – شهرک صنعتی خوارزمی فاز 1 ممممممممممممم

تلفن : 36478045 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

فاکس : 36478046 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مدیر فروش : 09121575493  آقای فتوتیممممممممممممممممممممممممممممممممم